Dealer Login click here

Shopping basket

Your basket is empty

Find a dealer

SPEKTER dealers 
Search for a dealer in your local area, click on the link and find the nearest one.

 

Find dealer

FAQ - loft

Hvordan maler man loftspaneler?

Træ og panellofter males oftest med pensel.

Afhængig af hvordan loftet ser ud, kan der dog udmærket anvendes malerruller. Er det lofter med fals, males de først sammen med hjørner og sprækker og derefter males loftbrædderne, inden der overmales vådt i vådt i hele længderetningen med en bred pensel, der passer til bræddernes størrelse.

Til trælofter med en ensartet overflade uden dybe samlinger kan malerruller også anvendes. Der anvendes en malerrulle til jævne flader i passende bredde. Er der lidt dybere samlinger, hvor en almindelig malerrulle ikke kan nå ned, kan man med fordel anvende en hjørnerulle, inden der overmales med en almindelig malerrulle.

Hvis det er et nyt eller ubehandlet træloft, der skal overmales, er det vigtigt at alle knaster bliver grundet med en knastelak eller forsegler, så harpiks ikke slår igennem det nymalede loft.

Husk altid afvaskning, hvis det er et ældre loft.

1. Rens loftet
Inden der males på lofter, skal der afrenses for løstsiddende maling, og hvis der er malet med kalk, skal det helt afrenses. Snavs og nikotin vaskes ned med grundrens og vaskes efter med rent vand.

2. Gips pletter i tekstur
Er der områder, der er spartlet ud efter huller og revner, skal det overslibes omhyggeligt, inden de overmales. Ellers vil de fremstå tydeligt, efter overmalingen er tør. Hvis der er struktur i loftet, kan men eventuelt dubbe med en pensel over det spartlede område for at opnå lidt struktur.

Spartelover skader eller pletter i tekstur. Grund sprækker ved at stoppe dem til med en grov pensel, så du får en ensartet struktur.

3. Kanter og beskæring
Inden der males på de store flader med enmalerrulle, skal der males langs kanter og utilgængelige steder med en pensel. Er det svært at male op til noget, kan det svare sig at afdække med malertape. Der må ikke males flere kanter, end at der kan nås at male over vådt i vådt på de store flader.

4. Effektiv afdækning med malertape
Inden der males, afdækkes alle områder med malertape, der passer til maleropgaven.
Tryk hårdt langs kanten af tapen med din pegefinger, så malertapen er på plads og dermed forhindrer, at maling siver ind under kanten.

5. Mal hele loftet på en gang
Når der males lofter og vægge, skal det så vidt muligt foregå på en gang, så der ikke kommer overgange der, hvor malingen tørrer.
Mal hele loftet uden at tage en pause. Lad halvdelen af valsen overlappe det tidligere malede. Rul med roligt tempo for at minimere malerstænk.

6. Dubbe hjørner
Hvis en skade er udbedret med spartelmasse, kan der let opstå en forskel i strukturen. Det kan afhjælpes ved at dubbe i den overmalede flade med en pensel over det reparerede område.

Afslut ved at udjævne tekstur på malede overflader. Tryk malingen forsigtigt ned med en pensel. Det kaldes at dubbe.

 

Hvilken malerrulle skal jeg bruge til at male lofter?

Når der skal vælges malerrulle til lofter, er det vigtigt, at man gør op, hvilken overflade der ønskes. Er det et loft med pudset struktur, anvendes en malerrulle til grove overflader. Se efter de røde malerruller på siden her. Ønsker man en overflade, hvor der ikke er synligt rullemønster anvendes en malerrulle til jævne overflader. De er grønne på siden her.

Der er tre kvalitetsopdelinger; god, bedre eller bedst.

Til sidst vælges en rullebredde, der passer til opgaven. Små ruller i entre og køkken og store, brede ruller til store flader. 

Inden der males monteres malerrullen på et forlængerskaft. Det giver mulighed for at påføre malingen i lange strøg. Samtidig giver det overblik, og du slipper for at bruge en stige.

Hjørner og kanter males med pensel. Lang vinkelpensel er den bedste løsning til kanter.